Jak dopasować kołek rozporowy?

Kołki rozporowe

Kołek rozporowy jest potrzebny do umieszczenia i ustabilizowania wkrętu w wybranym materiale. Jego działanie jest bardzo proste. W wywierconym otworze umieszcza się korek, a następnie wkręca się wkręt. Należy jednak pamiętać, by wybrać właściwy rodzaj korka, w zależności od określonego przypadku. Zawsze dobieramy go do użytego materiału budowlanego. Nieprawidłowy wybór może skutkować niską wytrzymałością wykonanego zamocowania.

Charakterystyka

Na rynku mamy kilka podziałów kołków, biorąc pod uwagę ich budowę, sposób mocowania czy zastosowanie. Można wyróżnić 3 rodzaje zamocowań, różniące się siłą, z jaką kołek zostaje wprowadzony w materiał. Pierwsze to mocowanie kształtowe, które charakteryzuje się pustą przestrzenią w materiale. Jest wykorzystywane w materiałach płytowych, pustakach oraz cegle dziurawce. Drugie to standardowy sposób montażu – mocowanie siłą tarcia, czyli stosowanie kołka rozporowego rozprężnego. Trzecim jest mocowanie nierozłączne bezpośrednie, gdzie kołek skleja się z tworzywem. Ze względu na budowę kołka wyróżniamy: kołek rozporowy prosty, kołek rozporowy z hakiem prostym, kołek rozporowy z hakiem sufitowym, kołek rozporowy z oczkiem oraz kołek rozporowy z łbem sześciokątnym kołek rozporowy z nacięciem krzyżowym.

Podział

Kołki rozporowe można podzielić ze względu na rodzaj materiału, w którym zostaną umieszczone. Wyróżnia się materiały pełne jak cegła, z pustymi przestrzeniami jak pustak czy beton komórkowy, drewno lub płyty gipsowo-kartonowe. Kołek rozporowy uniwersalny jest najczęściej stosowanym przy pracach standardowych w materiałach pełnych. Jest wykonany z tworzywa sztucznego. Kołek szybkiego montażu cechuje się prostotą mocowania, tylko przy pomocy młotka. Używa się go do zakładania paneli ściennych i sufitowych, szafek oraz ram okiennych, do montażu w betonie, skale i cegle pełnej. Kołek rozporowy do pustaków ceramicznych wyróżnia się rozporem w wielu kierunkach, ze względu na puste przestrzenie. Kołek rozporowy do płyt gipsowo-kartonowych w fazie końcowej przypomina grzybek i ma zmienną strukturę. Kołek rozporowy skrzydełkowy nie wysuwa się i jest stabilny, dzięki skrzydełkom i koszulce. Kołek rozporowy do betonu komórkowego jest metalowy, nierdzenny lub nylonowy. Może posłużyć też do montażu ciężkich mebli, gdyż jest bardzo wytrzymały. Kołek rozporowy do styropianu inaczej nazywa się kołkiem ślimakowym. Kotwa chemiczna jest wykorzystywana szczególnie w dużych obciążeniach, w materiałach pełnych i z drobnymi otworami.